INFORMACJE
INFORMACJE
 

Dyrekcja szkoły

Dyrekcja

Dyżur

Dyrektor - Mariusz Karczewski

Środa
15.30 - 16.30

Z-ca dyrektora - Edyta Lelek-Bury
(kl. 0-IV budynek przy ul. Koncertowej 8)

Środa
16.00 - 17.00

Z-ca dyrektora - Anna Sokołowska
(kl. IV d, IVe, V, VI, VII szkoły podstawowej -
budynek przy ul. Koncertowej 4)

Czwartek
15.30 - 16.30

Z-ca dyrektora - Jolanta Mierzejewska-Horbaty
(kl. gimnazjalne - budynek przy ul. Koncertowej 4)

Wtorek
15.30 - 16.30

Z-ca dyrektora d.s. sportu - Konrad Budka
(klasy sportowe - budynek przy ul. Koncertowej 4)

Piątek
15.30 - 16.30

 

Październik 2016
Pan Dyrektor Mariusz Karczewski otrzymał Odznakę Honorową
Szkolnego Związku Sportowego
za "Zasługi w Rozwój Sportu Młodzieży Szkolnej",
Z-ca Dyrektora Pan Konrad Budka otrzymał podziękowania
za wkład pracy przy organizacji XLIX Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

 

 
szablony