MENU
MENU

 

Informacja
 o badaniach profilaktycznych
dla klas sportowych.

 

 

Oferta Carolina Medical Center leczenia młodzieży uprawiającej sport

 

Siatkarskie Ośrodki Szkolne
informacja

 

Rekrutacja - na rok szkolny 2018/19


Sprawdzian predyspozycji językowych
do klas VII dwujęzycznych - 7 czerwca g. 9.00

Uczniowie, których nazwiska zaczynają się na litery od A do N piszą w sali nr 36

Uczniowie, których nazwiska zaczynają się na litery od O do Ż piszą w sali nr 8


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 303 im. F. Chopina informuje,
że będzie prowadziła
rekrutację uzupełniającą do klasy sportowej VII –
o profilu piłka siatkowa dziewcząt (1 miejsce)
i chłopców (4 miejsca).

Test sprawności fizycznej odbędzie się 29 maja 2018, o godz. 16.00 na sali gimnastycznej na ul. Koncertowej 4.

Konrad Budka
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Szkoły Podstawowej nr 303  im. Fryderyka Chopina w Warszawie


Informacja o rekrutacji Biura Edukacji m. st. Warszawy ...


TERMINARZ składania dokumentów rekrutacyjnych wydruk

Od 21 marca - do 4 kwietnia (do godz. 16.00) należy złożyć:

 • wniosek o przyjęcie do klas IV lub VII sportowej;

 • orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (orzeczenie należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej); 

 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów na Karcie dla Rodziców Kandydata”;

 • dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku spełniania kryteriów).

od 16 kwietnia - do 20 kwietnia (do godz. 16.00) należy złożyć:

 • potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy sportowej;

 • oświadczenie rodziców ucznia klasy sportowej spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 303 (w razie potrzeby);

od 22 czerwca - do 28 czerwca (do godz. 16.00) należy złożyć:

 • oryginał świadectwa promocji do klasy IV/VII;

 • dwie fotografie.

DOKUMENTY

 Regulamin rekrutacji do oddziału dwujęzycznego ...
Regulamin rekrutacji 2018/19 ...

Wniosek do klas sportowych ...
Karta dla rodziców i kandydatka do klasy IV sportowej ...
Karta dla rodziców i kandydatka do klasy VII sportowej ...
Oświadczenie rodzica ucznia klasy sportowej ...
Potwierdzenie woli zapisu do klasy sportowej IV/VII ...

Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych
w szkołach podstawowych - link

Harmonogram Kandydata sz. podst. w elektronicznej rekrutacji
do klas VII dwujęzycznych na rok szkol. 2018/19 -
link


TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

KLASY I 

PŁYWANIE pływalnia UCSiR ul. Koncertowa 4;

I termin: 10 marca 2018 r. (sobota) godz. 9.00,

II termin: 13 marca 2018 r. (wtorek) godz. 17.00

 

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 8

I termin: 9 marca 2018 r. (piątek) godz. 17.00

II termin: 10 marca 2018 r. (sobota) godz. 9.00

 

GIMNASTYKA SPORTOWA Z ELEMENTAMI JUDO sala gimnastyczna SP 303
ul. Koncertowa 4

I termin: 10 marca 2018 r. (sobota) godz. 9.30

II termin: 11 marca 2018 r. (niedziela) godz. 9.30

 

KLASY IV

PŁYWANIE     pływalnia UCSiR ul. Koncertowa 4

I termin:         7.04.2018 godz. 8.00 (sobota)

II termin         10.04.2018 godz. 15.30 (wtorek)

 

TENIS              korty Szkoły Tenisa Tie Break ul. Koncertowa 4a

I termin:         7.04.2018 godz. 15.00 (sobota)

II termin:        11.04.2018 godz. 16.00 (środa)

 

KOSZYKÓWKAsala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 4

I termin:         7.04.2018 godz. 10.30 (sobota)

II termin:        10.04.2018 godz. 15.30 (wtorek)

 

PIŁKA NOŻNA boisko piłkarskie SP 303 ul. Koncertowa 4 (pod balonem)

I termin:         6.04.2018 godz. 17.30 (piątek)

II termin:        11.04.2018 godz. 17.30 (środa)

 

KLASY VII

PŁYWANIE      pływalnia UCSiR ul. Koncertowa 4

I termin:         8.04.2018 godz. 8.00 (niedziela)

II termin         12.04.2018 godz. 15.30 (czwartek)

 

PIŁKA SIATKOWA  sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 4

I termin:         9.04.2018 godz. 16.00 (poniedziałek)

II termin:        12.04.2018 godz. 16.00 (czwartek)

 

KOSZYKÓWKA sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 4

I termin:         7.04.2018 godz. 9.00(sobota)

II termin:        10.04.2018 godz. 17.00(wtorek)

 

TESTY

koszykówka - klasa IV ...
koszykówka - klasa VII ...
piłka nożna - klasa IV ...

pływanie - klasa IV ...
pływanie - klasa VII ...
piłka siatkowa - klasa VII ...
tenis ziemny - klasa IV
...


W roku szkolnym 2018/2019 planowane są następujące oddziały:

 • oddziały przedszkolne,

 • klasy pierwsze ogólne,

 • klasy pierwsze sportowe z następującymi dyscyplinami:
  - pływanie
  - gimnastyka artystyczna + gimnastyka sportowa (JUDO).

KLASA IV:

 • 2 ODDZIAŁY sportowe z następującymi dyscyplinami
  - pływanie + koszykówka
  - piłka nożna chłopców + tenis ziemny.

KLASA VII:

 • 2 ODDZIAŁY sportowe z następującymi dyscyplinami
  - piłka siatkowa dziewcząt + piłka siatkowa chłopców
  - koszykówka + pływanie.

 • 1 ODDZIAŁ dwujęzyczny z j. angielskim nauczanym dwujęzycznie oraz j. niemieckim jako drugim.


Karta dla rodziców i kandydata do klasy I sportowej ...

Testy dla klas I sportowych:
gimnastyka sportowa chłopców ...
gimnastyka sportowa dziewcząt ...
pływanie ...

gimnastyka artystyczna ...


Serdecznie zapraszamy zainteresowanych na dni otwarte!

DZIEŃ OTWARTY _ klasy O i I   plakat

22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00
w budynku szkoły, ul. Koncertowa 8

DZIEŃ OTWARTY_klasy IV i VII   plakat

1 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00
w budynku szkoły, ul. Koncertowa 4.


Nowy ursynowski projekt „Aktywny Sześciolatek w I klasie” - link
List Burmistrza Dzielnicy Ursynów - link
Informacja dodatkowa o projekcie - link


Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 303

UCHWAŁA NR XLV/1081/2017

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Od roku szkolnego 2017/2018 Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4, zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 303 z  wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi.

http://www.sp303.internetdsl.pl/

szablony