INFORMACJE
INFORMACJE
WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM NUMER 92

Od roku szkolnego 2017/2018 Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4, zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 303 im. F. Chopina
z  wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi.


Nasz Patron

Kopia portretu J. U. Niemcewicza
pędzla Antoine'a Grasa - francuskiego malarza,
wykonana przez ursynowskiego artystę malarza
Pana Andrzeja Podkańskiego w 2010 roku.
Julian Ursyn Niemcewicz
Urodził się 6 lutego 1757 w Skokach koło Brześcia Litewskiego - zmarł 21 maja 1841 w Paryżu. Polski dramaturg, powieściopisarz, poeta i pamiętnikarz. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej. Ukończył warszawski Korpus Kadetów. Był adiutantem Adama Kazimierza Czartoryskiego. Zwiedził Francję, Anglię i Włochy. Poseł Sejmu Wielkiego, aktywny członek Stronnictwa Patriotycznego, współautor (z Hugonem Kołłątajem) projektu Konstytucji 3 Maja. Po zwycięstwie Targowicy przebywał na emigracji w Niemczech. Sekretarz Tadeusza Kościuszki podczas insurekcji kościuszkowskiej. Został wzięty do niewoli po bitwie pod Maciejowicami osadzony w Twierdzy Pietropawłowskiej. W 1796 roku uwolniony przez cara Pawła razem z Kościuszką wyjechał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał i ożenił się z Amerykanką. W latach 1802-1804 odwiedził Polskę, a w 1807 wrócił do kraju. Pełnił urząd sekretarza senatu w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym. Podróżował po kraju jako wizytator szkół. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk od 1802, a od 1826 jego prezes. Przeciwnik konspiracji, a zwolennik legalizmu. Po wybuchu powstania listopadowego w 1830 wyjechał w misji dyplomatycznej do Londynu. Od 1833 w Paryżu związany ze stronnictwem Adama Jerzego Czartoryskieg
o.

szablony