INFORMACJE
INFORMACJE

Pamięci
Ireneusza Kowalskiego

Dąb Pamięci

Okiem absolwentki

 

 

Historia szkoły


Od roku szkolnego 2017/2018 Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4, zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 303
z  wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi.

 

Gimnazjum Nr 92 rozpoczęło swoją działalność edukacyjną 1 września 1999 roku jako Gimnazjum Nr 2, powołane w miejsce Szkoły Podstawowej Nr 309 im. J.U. Niemcewicza. Taką decyzję podjęła Rada gminy Warszawa – Ursynów w dniu 23 lutego 1999 roku, w uchwale nr 38. Postępowanie likwidacyjne szkoły podstawowej trwało od 1 września 1999 do 31 sierpnia 2001. Przez dwa lata obie szkoły działały w ramach Zespołu Szkół Nr 2. Od września 1999 roku nie byli przyjmowani nowi uczniowie do podstawówki. Ci, którzy do tej pory uczyli się w niej, kontynuowali naukę aż do jej ukończenia.

Pierwszy rocznik gimnazjalistów liczył 15 oddziałów klasowych, a w szkole pracowało w tym czasie 73 nauczycieli. Gimnazjum swoim zasięgiem obejmowało rejon szkół podstawowych: 81, 303, 309, 313, 319, 322. W Gimnazjum nie przewidywało się profilowanych klas, aby jednak stworzyć uczniom możliwość realizowania swoich zainteresowań, postanowiono rozszerzyć program niektórych przedmiotów, np. j. polskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, geografii, informatyki. Obowiązkowo dla każdego ucznia przewidziano 3 godziny wychowania fizycznego tygodniowo, w tym jedna lekcja pływania. W szkole istniały także klasy taneczne, które kontynuowały swój program z podstawówki.

18 czerwca 2001 na gminnym zakończeniu roku szkolnego 2000/01 nastąpiło oficjalne zakończenie 19-letniej działalności SP 309 im. J.U. Niemcewicza. Na uroczystości tej w obecności przedstawicieli władz Gminy, Kuratorium, Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, Rodziców i uczniów nadano Gimnazjum Nr 2 takie samo imię, jakie nosiła Szkoła Podstawowa Nr 309. O przeniesieniu imienia zdecydowała młodzieży w przeprowadzonej na ten temat ankiecie. Nadanie imienia połączone zostało z wręczeniem sztandaru.

 

Przedstawiciele młodzieży złożyli wówczas uroczyste ślubowanie, które każdego roku tradycyjnie wygłaszają nowoprzyjęci uczniowie:

 

„My uczniowie Gimnazjum nr 2 im. J.U. Niemcewicza zebrani na uroczystości
w dniu 18 czerwca 2001 roku w obecności dostojnych gości, rodziców i nauczycieli ślubujemy:

Swoim działaniem, zachowaniem i postawą rozsławiać imię naszej szkoły,

Wcielać w życie szlachetne ideały naszego patrona,
umiłowanie ojczyzny i mowy polskiej.

Czynić tak, aby ludziom z nami, a nam z ludźmi było dobrze.

Przysparzać dumy naszym nauczycielom, wychowawcom i rodzicom.

Być godnymi Polakami i pielęgnować chlubne tradycje naszych ojców.

Codzienną pracą i nauką przyczyniać się do rozkwitu
naszej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej”.

 

Na uroczystości tej jedna z matek uczniów ofiarowała szkole niezwykle cenny egzemplarz sławnych „Śpiewów historycznych” J.U. Niemcewicza z 1876 roku, wydanie pochodzące z epoki, w której żył i tworzył patron szkoły. Pamiątka ta przechowywana jest w bibliotece szkolnej.

Od 2003 roku na mocy decyzji administracyjnej Gimnazjum Nr 2 jest Gimnazjum Nr 92. Liczba „9” w numerze szkoły identyfikuje ją ze szkołami dzielnicy Ursynów.

 

W październiku 2003 szkoła otrzymała tytuł „Szkoła z klasą”, biorąc udział w I edycji akcji „Gazety Wyborczej”, portalu gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzonej pod patronatem prezydenta RP A. Kwaśniewskiego. Przez cały rok szkolny 2002/03 uczniowie i nauczyciele realizowali 6 zadań: „Lepiej przygotować do egzaminów”, „Poinformujmy, jak oceniamy”, „Festiwal nauk”, „Nasza mała i wielka ojczyzna”, „Rodzice bliżej szkoły”, „Więcej kultury” z realizacji, których sprawozdania znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://szkolazklasa.gazeta.pl.


Pan Ireneusz Kowalski

Nasz Przyjaciel, wieloletni Nauczyciel i Dyrektor, 
oddany całej  szkolnej społeczności odszedł od nas na zawsze
w dniu 10.02.2015 roku.

Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci.
W naszym Gimnazjum pracował 20 lat, a funkcję zastępcy dyrektora szkoły
pełnił w latach 2007-2015.


17 września 2009 odbyła się w naszej szkole uroczystość sadzenia Dębu pamięci” - uroczystość W ramach akcji „Katyń... ocalić od zapomnienia” - program edukacyjny  -Ogólnopolska Akcja posadzenia 21 473 DĘBÓW na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej. Realizacja projektu miała na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych do wspólnych działań kształtujących poczucie przynależności do narodu i państwa. Akcja pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i patronatem medialnym Rzeczpospolitej. Dąb Pamięci posadzony został dla uhonorowania pamięci kaprala Wojciecha Różańskiego zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w roku 1940 przez NKWD. W 2012 roku, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego pamiątkową tablicę zastąpiono płytą granitową.


Szkoła kultywuje wiele tradycji. Po każdym semestrze odbywa się apel podsumowujący pracę, na którym wyróżniający się w nauce, sporcie i pracy społecznej uczniowie  są nagradzani. Rocznice, święta czcimy przygotowując okolicznościowe apele i wystawy. Pamiętamy o miejscach pamięci narodowej, Składamy kwiaty przy Pomniku Ofiar Stalinizmu, stojącym przy kościele Św. Katarzyny. Opiekujemy się grobem Krystyny Krahels, powstańca AK, autorki pieśni powstańczej "Hej, chłopcy bagnet na broń", której rysy twarzy ma Warszawska Syrenka, stojąca nad Wisłą, przy Wisłostradzie.

Bale klas III, imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, akcje charytatywne, ekologiczne, prozdrowotne na stałe wpisane są w kalendarium wydarzeń szkolnych.


Historia szkoły okiem absolwentki - Marty Sak

Dawno, dawno temu, kiedy na Koncertowej znajdował się gmach pięknej Szkoły Podstawowej,

Władze dostojne zarządziły utworzenie gimnazjum – całkowicie nowej placówki oświatowej.

Nad jej losem długo się zastanawiała Ursynowska Rada Gminy,

Aż w końcu zdecydowali – na dwa lata Zespół Szkół nr 2 tutaj zrobimy.

Do czasu zlikwidowania podstawówki jej uczniowie będą wspólnie dzielić z gimnazjalistami szkolne cztery kąty,

Tak powiedzieli, kiedy na kalendarzu widniał rok 1999-ty.

W pierwszym roku działalności

Gimnazjalna Koncertowa aż piętnaście klas gości!

Wszyscy jak najlepsze zdanie o jej wychowankach mieli,

Nic dziwnego, skoro nad ich zachowaniem czuwało aż 73 nauczycieli!

Miała być to szkoła wyjątkowa, no i cześć!

Zasięgiem swym obejmowała bowiem zacnych szkół podstawowych sześć.

Z polskiego, matematyki, geografii, historii, biologii, fizyki i informatyki przewidziano dla uczniów rozszerzenie,

Aby ofiarować im jak największe intelektualne mienie.

Wszyscy Koncertowicze obowiązkowo dwa razy w tygodniu sobie w piłkę grali,

A raz na pięknym, szkolnym basenie radośnie śmigali.

Niektórzy praktykowali także u nas taniec,

A ich talentem zachwycony był sam Marcin Daniec.

W czerwcu roku dwa tysiące pierwszego

Gimnazjum nr 2 oficjalnie pożegnało SP 309 – zacnego poprzednika swego.

W tym uroczystym dniu szkoła nasza otrzymała imię Juliana Ursyna Niemcewicza,

I otrzymała sztandar niesiony rokrocznie przez dostojnego panicza.

Mając jak najlepsze o Gimnazjum na Koncertowej mniemanie,

Wszyscy jej uczniowie złożyli to oto uroczyste ślubowanie:

„My uczniowie Gimnazjum nr 2 im. J.U. Niemcewicza zebrani na uroczystości

 w dniu 18 czerwca 2001 roku w obecności dostojnych gości, rodziców i nauczycieli ślubujemy:

Swoim działaniem, zachowaniem i postawą rozsławiać imię naszej szkoły,

Wcielać w życie szlachetne ideały naszego patrona, umiłowanie ojczyzny i mowy polskiej.

Czynić tak, aby ludziom z nami, a nam z ludźmi było dobrze.

Przysparzać dumy naszym nauczycielom, wychowawcom i rodzicom.

Być godnymi Polakami i pielęgnować chlubne tradycje naszych ojców.

Codzienną pracą i nauką przyczyniać się do rozkwitu  naszej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej”.

Historia ta dwanaście lat już ponad ma,

A nasza szkoła nosi obecnie numer dziewięćdziesiąt dwa.

Od dawna nosimy także tytuł  „Szkoły z klasą”,

A belfrowie świetnie przygotowują nas do egzaminów i w świat wypuszczają z perspektyw całą masą.

Na niejednym naukowym byliśmy już festiwalu,

Ponadto zachęcamy naszych rodziców do aktywnego kontaktu ze szkołą pomału.

W ogrodzie rośnie Dąb Pamięci, o który dbamy sumiennie,

Ponieważ uważamy, że Katyń nie zasługuje na zapomnienie.

O tradycje nasze bardzo dbamy,

Uczniów kreatywnych co semestr z radością nagradzamy.

Troszczymy się o miejsca pamięci narodowej,

Co chwila stajemy się częścią akcji jakiejś nowej.

Na Górę Grosza i dzieci z Domu Dziecka solennie pieniążki zbieramy,

Rewelacyjnie pływamy, w siatkówkę, koszykówkę, oraz piłkę nożną gramy.

Na balu klas III rokrocznie czas spędzony w szkole rozrywkowo podsumowujemy,

W ramach pikników z radością z niepełnosprawnymi się integrujemy.

Nie ma takiej dziedziny, w której spektakularnego sukcesu nie mamy,

Chcesz je odnosić razem z nami? Serdecznie na Koncertową zapraszamy!

 

szablony