INFORMACJE
INFORMACJE
 

Zespół pedagogów szkolnych 2017/18
Budynek przy ul. Koncertowej 4

1. Stypendia szkolne
dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Wniosek należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2017. Obowiązuje kryterium dochodowe, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł.

2. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, w rodzinie którego wystąpiło zdarzenie losowe (choroba, utrata pracy, itp.). Zasiłek ten przyznawany jest jednorazowo, nie ma kryterium dochodowego. Zasiłek nie może wyższy niż 620 z, a od 1 listopada 2017 650 zł.

 

Wnioski o stypendium i zasiłek szkolny znajdują się
w gabinecie pedagoga szkolnego.

 

3. Opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Opinie te należy dostarczyć do gabinetu pedagoga szkolnego. Dla uczniów dyslektycznych szkoła organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w formie zajęć reedukacyjnych i treningu ortograficznego. Dla dzieci z trudnościami w nauce pomoc indywidualną.

Plan pracy

Dni/Dyżury

PSYCHOLOG
SZKOLNY

Joanna Szpanowska

opieka nad klasami
III gimnazjum
oraz  4D, 4E 7D i 7E (sportowe)
 

PEDAGOG
SZKOLNY

Agnieszka Zawadzka
Pokój nr 0

opieka nad klasami
5 -7 SP 303
oraz IIc gimnazjum

PEDAGOG
SZKOLNY

Natalia Chrupek

opieka nad klasami
II gimnazjum

Poniedziałek

godz. wych.  8.55 – 9.40
9.40 – 15.40

11.00 – 18.00
dyżur dla rodziców

8.00 – 12.30

Wtorek

10.00 – 18:00
dyżur dla rodziców

8.00 – 13.30 8.00 – 15.00

Środa

11.00 – 16.30

12.30 – 15.30

8.00 – 12.30

Czwartek

8.00 – 14.30

9.50 – 14.30
godz. wych. 14.50-15.35

10.30 – 18.00
dyżur dla rodziców

Piątek

9.00 – 14.00 9.00 – 15.30 8.00 – 12.30

Dyżur dla rodziców - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania - tel. 6436534 wew. 23.

Program wychowawczy: klasy II, klasy III

Program profilaktyczny link

Telefony zaufania

Zadania zespołu pedagogów - Statut; Podstawa prawna (pdf)

 

 
szablony