INFORMACJE
INFORMACJE
 

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018


Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22 czerwca 2018

Semestr I - 4 września 2017 do 31 stycznia 2018

Semestr II - 1 lutego 2018 do 22 czerwca 2018

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017
Ferie zimowe:  15 - 28 stycznia 2018
(Mazowieckie)
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 3 kwietnia 2018
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018

 

Egzamin gimnazjalny:
- część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 (środa)

* godz. 9.00 - historia i WOS (60 min)
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

* godz. 11.00 - język polski (90 min)
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut


- część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 (czwartek)

* godz. 9.00 - biologia, chemia, fizyka, geografia (60 min)
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
* godz. 11.00 - matematyka (90 min)
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut


- język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 (piątek)

* godz. 9.00 - poziom podstawowy (60 min)
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
* 11.00 - poziom rozszerzony (60 min)
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Dodatkowe terminy egzaminów: 4-6 czerwca 2018
Termin ogłoszenia wyników egzaminu - 15 czerwca 2018
Termin przekazania wyników i zaświadczeń - 15 czerwca 2018
Termin wydania zaświadczeń - 22 czerwca 2018

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zatwierdzone po konsultacji z RP, RR, SU):

30 kwietnia, 2 maja; 4 maja, 1 czerwca 2018

 

18, 19, 20 kwietnia 2018 – egzaminy gimnazjalne - dni wolne od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych dla uczniów klas drugich gimnazjalnych.

 

Terminy szkolnych zebrań z Rodzicami

Zebrania odbywają się w salach poszczególnych klas, w czwartki, początek - godz. 18ºº

- 14.09.2017

- 12.10.2017

- 16.11.2017 - dzień otwarty

- 14.12.2017 - zagrożenia

- 01.02.2018 – zebranie semestralne

- 08.03.2018

- 12.04.2018 -  dzień otwarty (obowiązkowe zebranie dla rodziców uczniów klas 3-ich gimnazjum)

10.05.2018 – zagrożenia

 

Terminy rad pedagogicznych

 - 30.01.2018 klasyfikacyjna - semestr I

 - 12.06.2018 klasyfikacyjna roczna

 - 14.06.2018 zatwierdzająca

 

szablony