MENU
MENU
WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM NUMER 92

Informacja dla klas III -
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
2019-20

informacja uzupełniana na bieżąco


Nabór do szkół prowadzony będzie drogą elektroniczną 
w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji.

System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji pod adresem:
https://warszawa.edu.com.pl

Możliwość wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym
dowolnej liczby szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę - link

„Jak mądrze wybierać I WSPIERAĆ” - PORADNIK

Technika i szkoły branżowe - link

Wykaz zawodów - link

Warszawski System Doradztwa Zawodowego - link


Plany naboru na rok szkolny 2019/20 - link

Harmonogram rekrutacji do liceów, techników,
szkół branżowych I stopnia
(dostępny też będzie w Systemie rekrutacji) - link

Zasady rekrutacji dla gimnazjalistów - link

Konkursy i Olimpiady - link

„Dni otwarte” w szkołach ponadgimnazjalnych - link


Szkolna prezentacja o rekrutacji - link

PLAKAT rekrutacji 2019/20 - link

PREZENTACJA MEN o rekrutacji 2019/20 - link

ULOTKA MEN o rekrutacji 2019-20 - link

Komunikaty MEN dotyczące rekrutacji - link

Rozporządzenie MEN o przeliczaniu na punkty - link

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych - link


Komunikat w sprawie zaświadczeń lekarskich
Procedura postępowania w przypadku zbyt późnego terminu badania lekarskiego
link

Komunikat dla kandydatów do oddziałów
sportowych/mistrzostwa sportowego,
dwujęzycznych/międzynarodowych i ogólnodostępnych –
dodatkowe sprawdziany -
link

 

Komunikat ws. dodatkowego terminu
na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów,
którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie

 

 

Baza szkół ponadgimnazjalnych znajduje się na stronie
Kuratorium Oświaty w Warszawie:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/form/3,dok.html

 

 

 

Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia - link

 

Wykaz zawodów w warszawskich szkołach zawodowych - link

 

Warszawski System Doradztwa Zawodowego - link

 

Ranking szkół warszawskich 2019 – wg PERSPEKTYW - link

 


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego - uzyskują w tych szkołach potwierdzenie prawidłowości dokumentów wymaganych w danej szkole sportowej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych - jeżeli posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzają w tych szkołach zgodność orzeczenia z charakterem oddziału.


Liczba punktów, jaką uzyskują uczniowie przyjmowani do szkół/oddziałów co roku ulega zmianie. Wyniki te zależą m.in. od: przyjętych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zasad przeliczania punktów kandydatów, trudności egzaminu, przedmiotów punktowanych do danego oddziału, liczby kandydatów. Wyniki te stanowią jedynie szacunkową podpowiedź, ile punktów należało zdobyć w roku ubiegłym, by dostać się do danej szkoły.

Progi punktowe naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych:

na rok szkolny 2018/2019 link

na rok szkolny 2017/2018 link

na rok szkolny 2016/2017 link

na rok szkolny 2015/2016 link

na rok szkolny 2014/2015 link

na rok szkolny 2013/2014 link

na rok szkolny 2012/2013 link

na rok szkolny 2011/2012 link

na rok szkolny 2010/2011 dla oddziałów, dla szkół

na rok szkolny 2009/2010 dla oddziałów, dla szkół

na rok szkolny 2008/2009 link

na rok szkolny 2007/2008 link

na rok szkolny 2006/2007 link


Pomocne adresy:

www.edukacja.warszawa.pl

www.kuratorium.waw.pl

www.warszawa.edu.com.pl

www.oke.waw.pl

www.perspektywy.pl

www.ohp.pl

szablony