INFORMACJE
INFORMACJE

 

Dla Hospicjum

 

Dla Domu Dziecka

 

Dla zwierząt

 

WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM NUMER 92

Wolontariat szkolny


Wolontariat szkolny powstał w grudniu 2012 r.

Formalne założenie Wolontariatu poprzedziły liczne akcje charytatywne m.in. zbiórki rzeczowe i pieniężne, imprezy dla osób niepełnosprawnych, współpraca ze szkołą specjalną. Wolontariat Szkolny działa przy Samorządzie Uczniowskim.


Wolontariat na rzecz Hospicjum im. Św. Krzysztofa na Ursynowie

W ramach szkolnego wolontariatu będziemy brać udział w akcjach charytatywnych związanych ze wsparciem Fundacji Hospicjum Onkologicznego im. Św. Krzysztofa na Ursynowie. Działalność rozpoczęliśmy od udział w akcji "Pola nadziei", potem czeka nas przygotowanie jasełek, pieczenie pierniczków i robienie kartek świątecznych - to tylko w 2015r. O szczegółach naszych dokonań oraz dalszych planach będziemy informować na internetowej stronie szkoły.

Spotkania wolontariuszy odbywać się będą w piątki, w godzinach 15:20-16:10 + spotkania wynikające z harmonogramu zadań. Zachęcamy do współpracy, także Rodziców. Dzielmy się dobrocią serc. Materialne lub rzeczowe wsparcie również będzie miłe widziane.

Koordynator wolontariatu szkolnego - Marta Witwicka

PODZIĘKOWANIE

ulotka akcji   PODZIĘKOWANIE


Wolontariat na rzecz Domu Dziecka w Pyrach w latach 2012-2015

Kiedy w zeszłym roku szkolnym nawiązywaliśmy współpracę z  Domem Dziecka w Pyrach nikt z nas nie przypuszczał, jaki rozmiar osiągnie nasz wolontariat. Od dwóch lat zbieramy dary dla dzieci, a nasi uczniowie pełnią codzienne dyżury, podczas których wspierają i zabawiają swoich podopiecznych.

Największym sukcesem jest jednak fakt, że naszym entuzjazmem i chęcią niesienia pomocy udało się zarazić innych. Z zapałem wspomagają nas Rodzicie naszych uczniów, którzy wyrażają aprobatę dla naszych działań i hojnie zaopatrują Dom Dziecka w najpotrzebniejsze rzeczy.

W tym roku szkolnym miały miejsce szczególne wydarzenia.

Pani Izabela Zawadzka, mama Julki z klasy III B, zainicjowała urządzanie sali warsztatowej dla dzieci i młodzieży.  Udało się to dzięki p. Maciejowi Lewandowskiego z  Nafta Consulting Engineers spółka z o. o., który przekazał meble i p. Mariuszowi Komorowskiego właścicielowi firmy FK Transport.

Dobrym duchem naszego wolontariatu stała się Pani Małgorzata Krasuska, mama Stefanii z klasy I C. To ona zorganizowała zbiórki rzeczy wśród swoich znajomych i klientów kwiaciarni Sekret Garden, które ku naszej uciesze trzeba było dostarczyć samochodem dostawczym. Znalazła sponsorów, którzy zakupili dla podopiecznych ponad 80 par butów. Zaaranżowała warsztaty, podczas których dzieci z DD oraz nasi uczniowie przygotowywali świąteczny kiermasz. Zatroszczyła się o nasze żołądki podczas wielogodzinnej pracy, dzięki uprzejmości restauracji JUNG&LECKER.  Swoim entuzjazmem zaraziła mnóstwo osób, m. in. Andrzeja Fogtt – polskiego malarza, grafika i rzeźbiarza, którego prace są w zbiorach wielu Muzeów Narodowych w Polsce i Europie, czy p. Diloram Schonberger – sponsora spoza kraju.  

Aby wspomóc nasze działania utworzyła swoją wolontariacką grupę, w której szczególną rolę odegrali: p. Agnieszka Bieniek, Maria Krasuska, Krzysztof Krasuski, Karolina Maciszewska, Katarzyna Domańska, Michał Jarosiewicz, Monika Kaszuba, Agnieszka Mendes, Stanisław Bieniek, Jan Orłowski i Marta Małecka – uhonorowana naszą wolontariacką nagrodą „Wielkie Serce”.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że możemy działać z takim rozmachem. Naszym Uczniom, Rodzicom i ich Przyjaciołom, moim Koleżankom i Kolegom z pracy oraz Dyrektorom Szkoły, którzy wspierają nasze działania na co dzień.

Wielkiego serca nigdy za dużo.

Opiekun Wolontariatu Szkolnego - pani Monika Nowakowska.


WOLONTARIAT NA RZECZ ZWIERZĄT

Wolontariat to kwestia dobrej woli, zacięcia wewnętrznego i wielkiego uczucia wobec niechcianych przez nikogo zwierząt.

W kwietniu 2012 r. w szkole zaczął działać wolontariat, zajmujący się współpracą z Mazowiecką Fundacją Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Ursusie. Pracę tego wolontariatu koordynuje p. Joanna Szpanowska, psycholog szkolny.

Młodzież naszej szkoły już drugi rok regularnie jeździ do schroniska, gdzie pomaga w opiece nad zwierzętami, wyprowadza je na spacer, sprząta kojce itp. W szkole nieprzerwanie prowadzona jest zbiórka akcesoriów mogących przydać się w schronisku (koce, miski) oraz karmy i środków czystości.

Jeśli kochasz zwierzęta i chcesz nieodpłatnie pracować na ich rzecz, przyłącz się do nas. Zostań wolontariuszem! Każdy wolontariusz musi dostarczyć pisemną zgodę opiekuna! Serdecznie zapraszamy.

Uwaga!

Można także wspierać Mazowiecką Fundację Opieki nad Zwierzętami, która powstała w 2009 roku z inicjatywy 4 doświadczonych inspektorów TOZ-u, poprzez wpłaty pieniężne na konto Fundacji lub podczas zbiórek szkolnych.

MAZOWIECKA FUNDACJA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
Ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa
tel. kontaktowy: 0-661029058
e-mail: mfoz@interia.pl
KRS 0000336129, NIP 5272610790, REGON 141985771
nr konta: BOŚ 82 1540 1157 2115 6681 0203 0001


Szkoła otrzymała podziękowanie od Mazowieckiej Fundacji Opieki nad Zwierzętami za przekazanie kwoty 350 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska.

szablony