INFORMACJE
INFORMACJE
WITAMY NA STRONIE GIMNAZJUM NUMER 92

Wycieczki tematyczne, warsztaty, spotkania ...

Nauczyciele w ramach zajęć obowiązkowych, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań organizują wycieczki tematyczne, przedmiotowe, muzealne, warsztaty, spotkania, itp. Poniżej kilka fotomigawek.


szablony